«زنان اگر خود را فراموش نکنند، هیچ‌گاه فراموش نخواهند شد». «هم‌چنان که زنان حق دارند که بالای چوبه‌ی دار بروند، به همان‌ سان نیز حق دارند که بالای سکوی خطابه بروند». (المپ دوگوژ) دموکراسی و آزادی در هر کشوری با سنجیدن شرایط زمان آن کشور تعیین می‌شود. ما مردان امروز در روزگاری زندگی می‌کنیم که..." />
تبليغاتX