مناطق فعال در امر مناسب سازی تردد معلولان، اختصاص ۱۵۰ میلیاردتومان برای تامین وسایل کمک توانبخشی، بیمه اختیاری زنان دارای سابقه اشتغال و…، از مهترین اخبار حوزه رفاه و تامین اجتماعی در این هفته بود. تشریح وضعیت بیمه و درمان بازنشستگان مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ در روز هفته جاری بیشترین مراجعات بیمه‌شدگان بعد از ویزیت سرپایی..." />
تبليغاتX