زنان عربستان سعودی در پنج زمینه با محدودیت‌های جدی مواجهند.این پنج مورد عبارتند از: * مشارکت برابر با مردان در انتخابات تمام افراد بالای ۱۸ سال مجاز به شرکت در انتخابات عربستان سعودی هستند. با این حال، تنها ۱۳۱ هزار زن در مقایسه با ۱.۳۵ میلیون مرد برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند. این..." />
تبليغاتX