زنان

ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی

میزان حضور زنان در رده های مدیریتی، اعم از مدیریت کلان و خرد، در کشور ما بسیار ناچیز است. آمارها حاکی از عدم استفاده از نیروی عظیم زنان در عرصه های مدیریتی است. کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان از این نظر در وضع بسیار نامساعدی قرار …

Read More »

محوریت جنسیت در روابط اجتماعی

یکی از اشکال انحرافات اجتماعی ، محور قرار گرفتن جنسیت و ویژگی‌ های بی ‌واسطه آن به گونه ‌ای افراطی ، در تمام فعالیت ‌های انسانی است . یعنی روابط جنسی انحرافی بنابر اقتضای سنی افراد ، موقعیت زندگی و شرائط زمانی ، در تمام روابط اجتماعی نمود پیدا می‌ …

Read More »

روابط زن و مرد در سینما

حیات اجتماعی، عرصه ی تلاش و رشد است و به همین دلیل، انسان نمی تواند انفرادی زندگی کند. هم چنین بشر برای تأمین نیازهای فردی و اجتماعی و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلی و علمی ناگزیر از زندگی اجتماعی است. بنابراین وجود روابط میان انسان ها از امور …

Read More »

نقش زنان در جامعه ایران

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند . آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف های توسعه پایدار ، می توانند مسؤولیت بسیارجدی و مهمی را برعهده گیرند .آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی …

Read More »

زنان، تحصیل کرده تر ولی ارزان تر از مردان!

شاید عجیب به نظر برسد. دختران آنقدر در ورود به دانشگاه ها موفق بودند، که مسئولان برای ایجاد تناسب جنسیتی به زور و سهمیه بندی متوسل شدند اما دست آخر دخترها دربازار کار هنوز شرایط نامناسب تری از پسران دارند. حقیقت این است که دخترها پاشنه در دانشگاه ها را …

Read More »

بانوان خانه دار ایرانی در فضای مجازی

همه گیر شدن اینترنت و قابل دسترس بودن آن در خانه ها، موجب شد مهمانان جدیدی به این دنیا وارد شوند که بیش از پیش جهان واقعی را به رقیب مجازی اش پیوند دهند. این مهمانان جدید و قدرتمند «خانم های خانه دار» هستند. یکی از بزرگ ترین ویژگی های …

Read More »

ارتقای جایگاه زنان، تغییر نگاه ها را می طلبد

زن را می شود یک مادر یا همسر دانست که یک روز از روزهای سال روی تقویم، نام او را نوشته اند و هر فرزند یا شوهر به اندازه توان مالی اش هدیه ای به او می دهد، یا برعکس او را کسی دانست که فارغ از جنسیتش، انسانی تلقی …

Read More »

ماموریت کشف حجاب از رضاخان تا رسانه هاى نوین غرب

یکى از پلیدترین توطئه هاى دشمنان اسلام در تاریخ معاصر، توطئه کشف حجاب است. رضا خان که با طرح کودتاى سوم اسفند ۱۲۹۹ و با حمایت و هدایت انگلیسى ها بر سر کار آمد، درصدد اجراى تز اسلام زدایى و جایگزینى ارزش هاى لیبرالیستى در جامعه بود. از مهم ترین …

Read More »

نفقه و استقلال اقتصادی زن

چرا اسلام پرداخت نفقه ی زن را بر شوهر واجب کرده است؟ آیا این به معنای نفی استقلال اقتصادی و تحقیر زن نیست؟ آیا بهتر نیست به جای وجوب نفقه بر مرد، به زن استقلال اقتصادی و آزادی در کسب و کار داده شود تا از مردان بی نیاز شوند؟ …

Read More »

آیا انقلاب اسلامی زنان را مجبور به پوشیدن چادر کرد؟

گزارشی از وضعیت ‌حجاب‌در سال۵۷ از اوایل دهه‌ی پنجاه تعداد کسانی که پای‌بند به ارزش‌های اسلامی مانند نماز، روزه و حجاب بودند رو به گسترش نهاد. در بین ارزش‌های اسلامی حجاب معنای دیگری داشت. پس از اقدامات نابخردانه‌ی رضاشاه در تحمیل بی‌حجابی به زنان مسلمان و واقعه‌ی گوهرشاد، مسئله حجاب …

Read More »