صفحه اصلی >> احکام >> احکام دوران بارداری (صفحه 2)

احکام دوران بارداری

آداب ومستحبات شیر خوارگى

حدیث شریف: ۱ – از امام صادق‏علیه السلام نقل است که فرمود: “شیر خوارگى بیست‏ویک ماه است وکمتر از آن ستم است بر کودک.”(۹۶) ۲ – کسى از امام موسى بن جعفر نقل کرده که از حضرت‏علیه السلام‏پیرامون زنى پرسیدم که از زنا کودکى آورده وپرسیدم آیا شیر اوشایستگى تغذیه را دارد؟ حضرت‏علیه السلام فرمود: …

ادامه »

حکم شیر خوارگى پس از ازدواج‏

حدیث شریف: از امام باقرعلیه السلام نقل است که فرمود: “اگر مردى با دخترکى شیرخواره عقد ازدواج ببندد وزنش او را شیر دهد ازدواج او باطل‏ مى ‏شود.”  تفصیل احکام: چون شیر خوارگى دقیقاً همچون نسب موجب محرمیت است،پس زناشویى گذشته را باطل مى‏کند همچون که از زناشویى آینده‏مانع مى‏گردد، این حکم مسائلى دارد که …

ادامه »