صفحه اصلی >> معرفی جمعیت

معرفی جمعیت

اساسنامه

بسمه تعالی شهر و روستایی را نمی یابید جز آنکه در آن جمعیت هایی فرهنگی و علمی از زنان متعهد و بانوان اسلامی ارجمند به وجود آمده است، به این منظور ضرورت شناسایی و جذب و به کارگیری آنها در فعالیت های فرهنگی می تواند نقش تعیین کننده ای در گسترش و پویایی فرهنگ دینی …

ادامه »

اهداف جمعیت

جمعیت بانوان با هدف ایجاد هماهنگی، همسویی، تعمیق و گسترش فعالیت های بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی استانهای کشور فعالیت می نماید. اهداف کیفی: الف- احیا و باز تولید نگرش ارزشی اسلام و ارائه الگو از هویت زن مسلمان ب- شناسایی، رصد و الویت دهی به آسیب ها و نیاز های فرهنگ دینی …

ادامه »

درباره ما

تلاش در عرصه ی فرهنگ دینی بانوان مستلزم مشارکت فعال گروهها و آحاد تأثیر گزار اجتماعی است تا حلقه انتقال برنامه های کلان به سطوح خرد اجتماعی را فراهم آورند. سازمان تبلیغات اسلامی بر مبنای منویات مقام معظم رهبری، برای شرکت فعال زنان در عرصه فرهنگ دینی ساز و کارهایی را طراحی و کارهایی را …

ادامه »

شرایط عضویت

الف: کسب مقام و رتبه برتر کشوری، استانی و یا شهری در زمینه فرهنگ دینی ب: تألیف کتاب و با مقالات چاپ شده در حوزه فرهنگ دینی ج: فعالیت های گسترده فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، تبلیغی، مشاوره ای و مدیریتی د: برخورداری از مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و یا سطح ۳ حوزوی ه: دارا …

ادامه »