آیا تزریق خون مرد به بدن زن نامحرم یا بالعکس اشکال دارد؟ انتقال و تزریق خون زن به مرد و بالعکس جایز است و اشکالی ندارد. آیه الله فاضل لنکرانی (رحمه الله)، احکام پزشکان و بیماران،ص۱۷۰. آیه الله مکارم شیرازی دامه برکاته، رساله احکام پزشکی ، سوال ۳۴۷." />
تبليغاتX