چرا زن براى فراگیرى علم باید از شوهر اجازه بگیرد و در صورت عدم اجازه شوهر به ناچار از ‏کسب علم محروم مى ‏شود؟ نظام خانواده دراسلام ،نظامی شورایی با سرپرستی و مدیریت اجرایی مرد است)۱) این مسئله تکالیفی را بردوش هر یک از اعضای خانواده می گذارد و حقوقی را برای آنها مقرر می..." />
تبليغاتX