صفحه اصلی >> احکام >> مفهوم احتیاط در رضاع

مفهوم احتیاط در رضاع

در برخى از فروع گذشته به )احتیاط( توصیه کردیم. مفهوم‏احتیاط در این جا چیست؟

احتیاط یعنى ترک ازدواج با کسانى که تردید داریم که با فرد،پیوندى رضاعى دارند ولى – از طرف دیگر – نباید به آن دختر نگاه کندوپوشش شرعى باید رعایت شود.

پس دختر از نظر ازدواج احتیاطاً محرم این پسر تلقى مى شود وازنظر نگاه کردن، بیگانه.

فراگیرى محرمیت در رضاع‏

 

حدیث شریف:

۱ – از امام صادق‏علیه السلام نقل است که فرمود: “حضرت على‏علیه السلام نام‏دختر حمزه را براى پیامبرصلى الله علیه وآله برد. وحضرت فرمود: آیا ندانسته‏اى‏که او دختر برادر رضاعى من است.”(۹۱) پیامبر اکرم وعمویش حمزه ازیک زن شیر خورده بودند.

۲ – از امام صادق‏علیه السلام نقل است که فرمود: “زن را جایز نیست که‏عمو یا دایى رضاعیش او را به نکاح خود در آورد.”(۹۲)

۳ – عثمان بن عیسى به نقل از ابو الحسن‏علیه السلام روایت کرده مى گویدبه ایشان عرض کردم: برادرم با زنى ازدواج کرده واز او بچه‏اى به دنیاآورده است وسپس زن برادرم دخترکى را از عامه مردم شیر داده‏است. آیا جایز است با این دخترک که زن برادرم او را شیر داده‏ازدواج کنم؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: “خیر، زیرا به واسطه رضاع همان حرام مى‏شود که به واسطه نسب.”(۹۳)

 

تفصیل احکام:

رضاع وشیر خوارگى، میان کودک وشیرده‏اش ونیز بین او وهمسرزن شیرده، پیوندى همچون پیوند نسبى برقرار مى سازد واین کودک‏بطور کامل فرزند آن دو است. بدین ترتیب محرمیت از طریق این دوبه نزدیکان نفوذ مى یابد. پس مادرِ زن شیرده جده او وخواهرش‏خاله او وخواهر پدر، عمه او مى گردد واگر این طفل مؤنث باشد برپسران نسبى زن شیرده محرم مى‏شود وبر پسران نسبى ورضاعى آن‏مرد )بنا به تفصیلى که گذشت( ونیز بر برادر زن شیرده )زیرا دایى اومى‏گردد( ونیز بر برادرِ مرد )زیرا عموى او مى‏شود(.

معیار آن است که به جاى کلمه )رضاع( کلمه )نسب( را قراردهیم وسپس ببینیم آیا پیوند خویشى محکوم به عنوان محرمى است‏که ما اورا در رضاع نیز محرم قرار مى دهیم واگر در نسب چنین نیست‏در رضاع نیز نخواهد بود. پس اگر مادر نسبى محرم است، مادررضاعى نیز محرم مى‏باشد واگر خواهر، عمه وخاله نسبى محرم‏هستند، همین خویشان از طریق رضاع نیز محرم مى‏باشند. وزنى که‏پدر نسبى من با او ازدواج کند بر من حرام مى شود ونیز اگر پدررضاعى من با زنى ازدواج کند، آن زن نیز بر من حرام مى شود وزن‏پسر نسبى من بر من حرام است چنان که زن پسر رضاعى من بر من .

اما خواهر برادر نسبى من، غیر محرم است اگر میان من وآن زن‏پیوندى جز آن نباشد، همچنین خواهر برادر رضاعى من، ومادربرادر نسبى من محرم است نه از آن نظر که مادر برادر من است، بل ازاین نظر که یا مادر من نیز هست یا زن پدر من مى‏باشد بنابر این مادربرادر رضاعى من بر من محرم نیست، اگر من وپسر عمویم از یک زن‏شیر خوردیم آیا مادر او بر من محرم مى شود؟

او محرم نیست، زیرا در شریعت عنوان محرمى با نام )مادربرادر( نسبى وجود ندارد تا رضاعى او محرم به شمار آید.

 

 

About صادقی

همچنین بخوانید

زمان آمیزش

آمیزش در برخی زمان ها و حالت ها ممکن است حرام باشد. با مواردزو احکام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: