الف: کسب مقام و رتبه برتر کشوری، استانی و یا شهری در زمینه فرهنگ دینی ب: تألیف کتاب و با مقالات چاپ شده در حوزه فرهنگ دینی ج: فعالیت های گسترده فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، تبلیغی، مشاوره ای و مدیریتی د: برخورداری از مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و یا سطح ۳ حوزوی ه: دارا..." />
تبليغاتX